BOLEK O firmě

Bolek Servis chlazení s.r.o. byla založena v roce 2008. I když jsme mladá firma, naše servisní zkušenosti vyplývají z více jak desetileté praxe u firmy Carrier Transicold ČR spol. s r.o., se kterou nadále spolupracujeme. Specializujeme se především na výrobky této firmy v oblasti absorpčního chlazení, klimatizace a transportního chlazení a neustále získáváme nové informace systémem každoročního školení, což dokladujeme certifikáty. Zákazník vlastnící chladící zařízení jiného světového výrobce je samozřejmě také vítán a bude mu poskytnuta stejná servisní péče na jeho zařízení.

Carrier Corporation je součástí United Technologies Corporation (UTC), která zaměstnává 215.000 lidí, je zastoupena asi ve 180 zemích po celém světě a je 55. největší americkou korporací na světě (Industry Week, 2006). United Technologies je globální korporace složená z předních světových podniků s bohatou historií a průkopnickými technologiemi. UTC podniky postavily první funkční helikoptéru na světě, vynalezly výtahy a klimatizační zařízení, vyvinuly první komerčně dostupné vodíkové palivové články a navrhly kompletní systémy pro podporu života v raketoplánech. Podpořen zázemím UTC je Carrier bohatým zdrojem nápadů, technologií vynálezů, které pomáhají budovat lepší svět.

Jejím cílem je udělat svět lepším místem. Tento cíl vznikl před více než 100 lety, kdy Williams Carrier jako první položil základy moderní klimatizace a vyvinul první klimatizační systém. Od té doby Carrier pracuje na vytvoření příjemného, produktivního a zdravého vnitřního prostředí, nezávislého na počasí. Dosahuje velkého pokroku v oblasti přepravy a skladování potravin snadno podléhající zkáze a dalších netrvanlivých produktů, díky tomu je schopen zaručit jejich následnou bezpečnou spotřebu. Při zvyšování bezpečnosti a pohodlí nikdy nezapomíná na svou odpovědnost za ochranu celosvětového životního prostředí. Carrier byl prvním výrobcem klimatizace, který použil bezchlorová chladiva nepoškozující ozonovou vrstvu. Za svůj přínos k vývoji výrobků šetrných k životnímu prostředí obdržel Carrier prestižní ocenění za ochranu ozonové vrstvy od americké agentury na ochranu životního prostředí (EPA). V současné době je Carrier největším světovým výrobcem klimatizace, vytápění, ventilace a komerčních chladících systémů.

Carrier je největší organizací na světě, která se zavazuje k výzkumu a vývoji v oblasti klimatizace vzduchu. Základem pro kvalitu života stávajících a budoucích generací je ochrana životního prostředí. Úkolem je toto zkombinovat s neustálým ekonomickým růstem, a to způsobem, který je udržitelný po dlouhé období. Vize společnosti Carrier nebyla změněna po více jak jedno století: vytvořit ideální vnitřní klima nezávislé na počasí. Každých 8 sekund se na světě instaluje jedna klimatizace Carrier. Strategickými principy společnosti Carrier je pokroková konstrukce a technologie, spolehlivost, předprodejní a poprodejní servis.

Součástí všech výrobků a systémů společnosti Carrier je garance kvality a spolehlivosti. Výrobky a systémy procházejí rozsáhlými testy, jako je např. 10 minutový funkční test systému, který se provádí před jeho expedicí. K ověření bezpečnosti výrobků, správnosti poskytovaných údajů a plnění náročných norem provozního použití jsou produkty také certifikovány většinou mezinárodních organizací. Tím je zaručeno, že zákazník obdrží bezpečný a spolehlivý výrobek. Tímto je zákazník ujištěn, že výrobky a služby splňují požadavky jakosti.