BOLEK Klimatizace

Registrační teploměry

Teploměry - data loggery jsou určeny k záznamu teploty, případně v kombinaci se signálem o stavu kontaktu. Záznam je prováděn do energeticky nezávislé elektronické paměti. Údaje lze kdykoli přenést do osobního počítače přes rozhraní USB, RS232, Ethernet nebo GSM modem pro další zpracování.

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ TEPLOMĚRŮ:

 • přeprava a skladování potravin (registrační teploměry splňují požadavky ČSN EN 12830 pro přepravu a skladování zchlazených a zmrazených potravin).
 • potravinářský a pivovarnický průmysl (HACCP)
 • přeprava, skladování a výroba léčiv
 • transfůzní stanice, lékárny
 • kontrola vytápění, ventilace, chlazení
 • technologické provozy, sklady surovin, materiálu, zboží
 • muzea, galerie, archivy, knihovny
 • chov zvířat, pěstování rostlin
 • energetický management budov
 • výzkum a vývoj
 • laboratoře (GLP)

PŘEDNOSTI NEJNOVĚJŠÍ GENERACE TEPLOMĚRŮ:

 • v ceně je kalibrační list od výrobce
 • rychlý přenos dat do PC (zcela zaplněná paměť 32000 teplot za cca 30s)
 • variabilita připojení k počítači - RS232, USB, Ethernet, GSM modem
 • možnost trvalého připojení k počítači, data lze stahovat i během záznamu
 • velký dvouřádkový displej se speciálními znaky, vypínatelný
 • volitelně lze zobrazovat i minimální a maximální naměřené teploty (nulování min/max teplot z PC nebo magnetem)
 • každému kanálu lze nastavit teplotní alarm se 2 mezemi, který je indikován na displeji nebo svítivkou
 • lze zvolit 2 režimy alarmu: průběžný nebo s pamětí (zjištěný alarm je indikován trvale až do jeho vynulování)
 • robustní vodotěsné pouzdro, snadná montáž s možností uzamčení
 • nízký odběr, životnost baterie až 7 let, snadná vyměnitelnost baterie
 • indikace zbývající životnosti baterie
 • standardní čidlo teploty je Pt1000/3850ppm, lze přepnout na externí sondy Ni1000/6180ppm v rozsahu -50 až +150°C
 • měření teploty lze kombinovat se záznamem stavu kontaktu (např. otevření/zavření dveří) - typ S0841
 • teploměr lze zapínat/vypínat: on-line z připojeného PC, dodaným magnetem, typ S0841 změnou stavu na binárních vstupech. Automatický start loggeru lze z PC nastavit na měsíc dopředu (zadáním data a času)
 • lze také nastavit režim, kdy záznam běží pouze, je-li měřená teplota mimo nastavené meze alarmu
 • každý teploměr lze označit textem s popisem - maximálně 32 znaků
 • každému kanálu lze přiřadit text s popisem - maximálně 16 znaků
 • ochrana heslem před neoprávněným zásahem do nastavení teploměru

SPOLEČNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE TEPLOMĚRŮ:

Rozsah provozních teplot teploměrů R0xxx bez displeje: -30 až +80°C, -40 až +80°C logger R0110
Rozsah provozních teplot teploměrů S0xxx s displejem: -30 až +70°C
Přesnost měření teploty vnitřním čidlem: ±0.4°C (neplatí pro ekonomický logger S0110E a R0110E)
Přesnost vstupu teploty Pt1000/3850ppm (bez sond): ±0.2°C od -50 do +100°C
±0.2% změřené hodnoty od +100 do +260°C
±0.4% změřené hodnoty od -90 do -50°C
Rozlišení údaje o teplotě: 0.1°C
Hodiny reálného času: rok, přestupný rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda
Interval záznamu: nastavitelný od 10s do 24hod
Obnovení displeje a stavu alarmů: každých 10 s
Celková kapacita paměti: 32000 hodnot teploty (v necyklickém záznamu)
Volby typu záznamu: necyklický - po zaplnění paměti se záznam zastaví
cyklický - po zaplnění se nejstarší hodnoty nahrazují novými
Rozměry bez konektorů: loggery s displejem 93x64x29mm loggery bez displeje 93x64x26mm
Napájení: Lithiová baterie 3,6V, rozměr AA
Typická životnost baterie při provozu v teplotách -5 až +35°C:
(při častém provozu mimo tento rozsah je životnost až o 25% nižší)
7 let R01xx
6 let S01xx
5 let S0141 a S0841
Životnost baterie v trvalém on-line režimu s intervalem 1 minuta: snížena o 1/3 oproti výše uvedeným hodnotám
Životnost baterie v trvalém on-line režimu s intervalem 10 sekund: 1 rok
Krytí: IP67 - chráněno před vlivy dočasného ponoření do vody
Záruka: 2 roky

 

 

TEPLOMĚRY - LOGGERY S DISPLEJEM

S0110 jednokanálový teploměr s vnitřním čidlem 1xT -30 až +70°C Otevřít soubor
S0110E ekonomický teploměr s vnitřním čidlem, s přesností měření: ±0.6°C od -30 do +30°C a ±0.8°C od +30 do +70°C. 1xT -30 až +70°C Otevřít soubor
S0111 jednokanálový teploměr pro záznam teploty z jedné externí sondy 1xT -90 až +260°C Otevřít soubor
S0121 dvoukanálový teploměr pro záznam teplot ze dvou externích sond, včetně rozdílu teplot mezi kanály 2xT -90 až +260°C Otevřít soubor
S0122 dvoukanálový teploměr pro záznam teplot z vnitřního čidla a externí sondy včetně rozdílu teplot mezi kanály 2xT vnitřní -30 až +70°C
externí -90 až +260°C
Otevřít soubor
S0141 čtyřkanálový teploměr pro záznam teplot ze čtyř externích sond, včetně alarmů. Teploměr má certifikát schválení typu dle ČSN EN 12830 pro přepravu a skladování chlazených a zmrazených potravin. 4xT -90 až +260°C Otevřít soubor
S0541 dvoukanálový teploměr pro záznam teplot ze dvou externích sond. Navíc univerzální vstupy pro připojení dvou signálů 0-5Vss (přesnost ±0.2% z rozsahu). Nutno objednat konektory K1321 pro připojení vstupních signálů 0-5V. - např. měření napětí a teploty baterií - jiný napěťový rozsah na dotaz 2xT
2x0-5V
-90 až +260°C Otevřít soubor
S0841 dvoukanálový teploměr pro záznam teplot ze dvou externích sond. Navíc vstupy pro připojení dalších dvou binárních signálů z kontaktu (např. otevření/zavření dveří). 2xT
2xbinár.
-90 až +260°C Otevřít soubor
S0842 tříkanálový teploměr pro záznam teplot ze tří externích sond. Navíc vstup pro připojení jednoho dvoustavového signál z kontaktu (např. otevření/zavření dveří). 3xT
1xbinár.
-90 až +260°C

TEPLOMĚRY - LOGGERY BEZ DISPLEJE

R0110 jednokanálový teploměr s vnitřním čidlem. Teploměr má certifikát schválení typu dle ČSN EN 12830 pro přepravu a skladování chlazených a zmrazených potravin. 1xT -40 až +80°C Otevřít soubor
R0110E ekonomický teploměr s vnitřním čidlem, s přesností měření: ±0.6°C od -30 do +30°C a ±0.8°C od +30 do +70°C. Teploměr má certifikát schválení typu dle ČSN EN 12830 pro přepravu a skladování chlazených a zmrazených potravin. 1xT -30 až +70°C Otevřít soubor

Společný manuál pro rychlé uvedení teploměru řady Sxxxx, Rxxxx do provozu Otevřít soubor

PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPLOMĚRŮM

V ceně teploměru je zahrnut kalibrační list od výrobce a baterie. Kalibrační list s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů vychází z požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

Další příslušenství je nutno objednat zvlášť. Pro základní použití je potřeba dokoupit minimálně COM adaptér nebo USB adaptér pro komunikaci s počítačem, případně start/stop magnet, pokud je potřeba ovládat záznam jinak než přímo z počítače. Pro data logger S0841 je nutno objednat konektory pro připojení vstupních binárních signálů.

Kdykoli lze volně stáhnout bezplatný Windows program pro teploměr (Logger-2.1.6.0). Program umožňuje ovládání všech funkcí teploměru a prohlížení a tisk záznamu ve formě tabulek a grafů. Naměřené teploty lze exportovat do formátu dbf nebo txt pro další zpracování.

SWR001 rozšířený program pro dataloggery pro Windows - barevný tisk, volby časového a svislého měřítka grafů a další funkce
SWR007 Balíček programů Database Logger Program pro práci s daty z loggerů Comet. Obsahuje všechny potřebné komponenty pro analýzu zaznamenaných údajů.

Program mj. umožňuje:
   - Prohlížet vybrané kanály z kteréhokoli loggeru Comet současně s vybranými kanály jiných loggerů Comet.
   - Měření z různých zařízení Comet lze kombinovat a porovnávat v jedné tabulce nebo grafu.
   - Vybrat libovolný časový úsek pro analýzu.
   - Tisk, export do PDF - tabulka i graf.

Pro prohlížení databáze dalšími uživateli na síti je nutno dokoupit patřičný počet licencí prohlížeče SWR010 Database Viewer.
Pro funkci systému je nutno mít instalován databázový server MySQL s vytvořenou databází - freeware.
LP002 COM adaptér pro komunikaci s osobním počítačem po sériové lince RS232
LP003 USB adaptér pro komunikaci s osobním počítačem přes USB port
LP005 LAN adaptér - převodník pro komunikaci s osobním počítačem přes Ethernet, včetně napájecího adaptéru 230Vac/5Vdc. Možnost posílání alarmové zprávy o překročení nastavených hodnot pomocí e-mailu nebo trapu.
Novinka ! Bezdrátová komunikace s loggery přes GSM
LP004 start/stop magnet
MD036 samolepicí Dual Lock (průmyslový suchý zip pro snadnou instalaci)
F9000 držák na stěnu se zámkem proti neoprávněnému odejmutí
A4203 náhradní Lithiová baterie 3,6V, velikost AA, bez vývodů
K1321 vodotěsná zásuvka IP67 pro připojení vnější sondy teploty, signálu 0-5V loggeru S0541 a binárního signálu loggeru S0841.
Sondy sondy teploty se senzorem Pt1000 s vodotěsnou zásuvkou K1321 - za označením sondy je znak /E. Doporučujeme např. univerzální hermetickou sondu Pt1000TG8/E pevně spojenou s kabelem. Nutno uvést požadovanou délku přívodního kabelu (1, 2, 5 nebo 10m).
SLU001 kalibrační list z akreditované kalibrační laboratoře Meros.