BOLEK Klimatizace

38VGM_N/VYM_N

TATO ŘADA MULTISPLITŮ S INVERTEREM NÁSOBÍ VÝHODY XPOWER; UMOŽNÍ PŘI NÍZKÝCH NÁKLADECH KLIMATIZOVAT NĚKOLIK MÍSTNOSTÍ.

  • Technologie DC inverteru, dvojitý rotační kompresor: vysoký výkon a úspory.
  • Dlouhé potrubní vedení: potrubí může dosáhnout až 15 m převýšení a 70 m délky.
  • Systém vlastní diagnostiky: se 40 různými kontrolními kódy je diagnostický proces jak přesný, tak efektivní.
  • Elektronicky řízené ventily optimalizují průtok chladiva v chladicím okruhu.
  • Náplň chladiva je dostatečná pro jakoukoliv kombinaci - není třeba žádné další doplnění, což zjednodušuje a urychluje instalaci.
  • Korozivzdorný rám a skříň, doplněné polymerními materiály odolnými proti UV záření.
  • Vyspělé elektronické řízení

Široký výběr osobního komfortu

Když je zapotřebí klimatizovat dvě, tři nebo čtyři místnosti, pak je sestava multi-splitových systémů Carrier skvělým řešením.

Carrier obohatil svou řadu Multisplit, aby vytvořil komfort, po kterém toužíte.

Technické parametry: